El.Vir
nupi2
NUPI Industrie Italiane S.p.A. pruža pun spektar cevi i fitinga proizvedenig korišćenjem najmodernijih termoplasticnih materijala.NUPI Industrie Italiane S.p.A. je zamenio NUPIGECO S.p.A. koji je osnovan 2008. spajanjem NUPI S.p.A. i GECO System S.p.A., dveju kompanija sa više od 40 godina iskustva u industriji. Cilj je bio da se kombinuju ekspertize u razvoju i proizvodnji cevnih sistema za sanitarni sektor, gas, navodnjavanje i grejanje sa velikim iskustvom u proizvodnji polimernih cevi za naftnu industriju, kao i za hemijska i petrohemijska postrojenja.NIRON je komletan sistem polipropilenskih cevi i fitinga za distribuciju tople i hladne vode u vodovodnim sistemima i sistemima ya klimatizaciju, za prenos pijaće vode i prehrambenih tečnosti,  u industrijskim postrojenjima, kao i za transport kompresovanog vazduha i hemijskih substanci.Cevi i fitinzi koji cine NIRON-ov sprektar proizvoda su proizvedeni korišćenjem kopolimer polipropilena (PPR80 i PPRCT), plastičnih materijala sa soecijalnom molekularnom strukturom koja osigurava visoku mehaničku otpornost i trajnost, čak i pod visokim temperaturama i pritiskom.Svojstva i druge karakteristike različitih komponenti čine NIRON sistem validnom alternativom tradicionalnim materijalima korišćenih u vodovodnim instalacijama.Katalozi:
NUPI – KATALOZI U IZRADI

El.Vir